Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Κλείνει το σύστημα 25 Ιουνίου για το 14χίλιαρο, καμία παράταση

Κλείνει το σύστημα 25 Ιουνίου για το 14χίλιαρο, καμία παράταση

Σε νέα υπενθύμιση προς τους συμβούλους-μελετητές να οριστικοποιήσουν τις προτάσεις για το μέτρο 6.3 «Ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων» ως το μεσημέρι της Τρίτης 25ης Ιουνίου 2019,

καθώς η ηλεκτρονική υποβολή θα κλείσει και το σύστημα δεν θα δέχεται μετά τη μία το μεσημέρι της ημέρας αυτής καμία αίτηση, προχώρησε η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα με έγγραφο του ο Ευθύμης Τσιατούρας επικεφαλής της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις επισυνάπτει εκ νέου το μήνυμα που είχε σταλεί στο τέλος Μαΐου το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή του μέτρου 6.3 κλείνει τη μία το μεσημέρι της Τρίτης, 25/6/2019. Το σύστημα δεν θα δέχεται οριστικοποιήσεις μετά την μία το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου.

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί με τις ηλεκτρονικές οριστικοποιήσεις στο παρελθόν, εφιστώ την προσοχή σας στα εξής:

1.Δεν υπάρχει η δυνατότητα οριστικοποίησης προτάσεων μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση για κανέναν λόγο, όσο σημαντικός και αν είναι αυτός. Επειδή στο παρελθόν, έχουν υποβληθεί αιτήματα εκπρόθεσμης οριστικοποίησης (χωρίς να ικανοποιηθούν) με αιτιολογίες που υποστηρίζεται ότι ξεφεύγουν από την ευθύνη του μελετητή (π.χ. τεχνικό πρόβλημα στην γραμμή του ΟΤΕ την τελευταία μέρα, διακοπή ρεύματος την τελευταία ώρα, πατήθηκε το κουμπί οριστικοποίησης αλλά το σύστημα δεν οριστικοποίησε την αίτηση), σας συμβουλεύουμε να μην αφήσετε οριστικοποιήσεις για την τελευταία ή την προτελευταία μέρα καθώς οτιδήποτε έκτακτο συμβεί τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός ανώτερης βίας από τη στιγμή που η υποβολή τρέχει επί μήνες. Είναι στην ευθύνη σας να λάβετε υπόψη σας ότι τέτοια έκτακτα περιστατικά συμβαίνουν. Συνεπώς πρέπει να προγραμματίσετε τις εργασίες σας λαμβάνοντας υπόψη στον προγραμματισμό σας αυτές τις πιθανότητες.

Ως προς το ενδεχόμενο να έχει πατηθεί η οριστικοποίηση αλλά η εντολή αυτή να μην έφτασε ποτέ στον server της ΜΟΔ, προκειμένου να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον, σας συμβουλεύουμε, κατά προτίμηση όχι την τελευταία μέρα, να κάνετε log in σε όλες τις αιτήσεις σας προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχουν πράγματι οριστικοποιηθεί.

2.Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να υποβάλλονται αιτήσεις στις οποίες η υφιστάμενη κατάσταση (Καρτέλα III-1) ή και η μελλοντική (Καρτέλα ΙΙΙ-2), να είναι κενή με συνέπεια οι αιτήσεις να απορρίπτονται. Γνωρίζουμε ότι πολλοί συνάδερφοι έχουν εργαστεί με εξωτερικό λογισμικό το οποίο στη συνέχεια συμπληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή στο ependyseis.gr χωρίς (προφανώς) να επεμβαίνει στις καρτέλες ΙΙΙ-1 και ΙΙΙ-2. Ωστόσο είναι στην ευθύνη του μελετητή να έχει περάσει από όλες τις καρτέλες του ependyseis.gr προκειμένου να διαπιστώσει ότι η αίτηση που υπογράφει είναι πλήρης. Στην περίπτωση που η υφιστάμενη κατάσταση (ή η μελλοντική) δεν έχει συμπληρωθεί, πρέπει να πατήσει το σχετικό κουμπί με το οποίο γίνεται ξανά η αποστολή των στοιχείων του ΟΣΔΕ στο ΠΣΚΕ και να ελέγξει την επιτυχία της ενέργειας. Καθώς αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά στην προθεσμία που αναλύεται στην επόμενη παράγραφο, ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει πριν την οριστικοποίηση.

3.Αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και την τρίτη εργάσιμη πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας οριστικοποίησης της αίτησης, δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2019, στις δώδεκα το βράδυ, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του θεσμικού πλαισίου.».

Leave a Comment